Những ngày xưa thân ái

28/04/2015

Cứt chó New Zealand

Một tổ chức chuyên ngâm kíu về phân chó (sau đây gọi là cứt chó) có trụ sở tại London cho rằng, có một cách tiếp cận khác để đánh giá mức độ phát triển của mỗi quốc gia, đó là... cứt chó.

Theo số liệu thống kê của tổ chức này thì một người VN trung bình trong đời dẫm phải 3 bãi cứt chó. Con số này của New Zealand 0,00012, trong khi số chó trên đầu người của NZ gấp 3 lần VN.

Chó nào thì cũng phải ị, vậy cứt chó của NZ đi đâu?

27/04/2015

Nghi thức đón khách của người Maori ở New Zealand

Ở New Zealand, người Maori là người bản địa thiểu số với khoảng 14% dân số, còn lại chủ yếu là người Châu Âu mà trong đó đa số là người Anh. Tuy vậy văn hóa Maori lại được chọn là văn hóa đại diện của NZ chứ không phải văn hóa của những người Ăng Lê đội mũ phớt.

Có nhiều cách giải thích cho điều này, tuy nhiên cách giải thích thuyết phục nhất có lẽ là NZ muốn tạo dựng một bản sắc văn hóa của riêng mình, không muốn là bản sao mờ nhạt của người Anh.

Người Maori có một nghi thức đón khách rất đặc biệt, cầu kỳ và trọng thị. Đầu tiên họ đưa khách đến ngôi nhà truyền thống tâm linh của họ (giống như nhà từ đường của người Việt) để làm lễ. Họ nói rằng họ cần phải giới thiệu khách với tổ tiên của họ.