Những ngày xưa thân ái

04/01/2015

Kèn Tàu

Gần nhà đang có một đám ma, xin chia buồn với nhà hiếu và nhân tiện tham luận về vấn đề kèn đám ma.

Kèn đám ma còn có tên gọi khác là kèn Tàu, chỉ theo xuất xứ của loại nhạc cụ này. Gọi kèn Tàu còn để phân biệt với một dòng kèn khác to hơn, là kèn Tây. (Như vậy qua tên gọi có thể thấy ngoài kèn Tàu và kèn Tây ra thì nền kèn Việt còn lại khá là èo uột).

06/12/2014

Cuộc thi hoa hậu 2014

Cuộc thi hoa hậu lần nào kết thúc cũng để lại nhiều tranh cãi. Lý do đơn giản là gu thẩm mỹ ở mỗi người không giống nhau, và cái đẹp thì lại luôn rất khó đong đếm.

Thi gì cũng vậy, không thể chấm điểm qua nhìn ngó bề ngoài được, mà phải có một ban giám khảo chuyên nghiệp để đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

26/11/2014

Củ soát lễ vật

Ngày xưa, những vật phẩm cúng tế hay dâng lên nhà vua đều phải qua một bộ phận gọi là "Củ soát lễ vật". Bộ phận này không chỉ kiểm soát về vấn đề an ninh mà còn thẩm định những tiêu chuẩn, sự phù hợp lễ nghi, văn hoá.

Ngày nay vào đình chùa nhiều chỗ thấy vật phẩm loạn xà ngầu, râu ông nọ cắm vào cằm bà kia hồn nhiên đến dựng tóc gáy.