Những ngày xưa thân ái

04/01/2015

Kèn Tàu

Gần nhà đang có một đám ma, xin chia buồn với nhà hiếu và nhân tiện tham luận về vấn đề kèn đám ma.

Kèn đám ma còn có tên gọi khác là kèn Tàu, chỉ theo xuất xứ của loại nhạc cụ này. Gọi kèn Tàu còn để phân biệt với một dòng kèn khác to hơn, là kèn Tây. (Như vậy qua tên gọi có thể thấy ngoài kèn Tàu và kèn Tây ra thì nền kèn Việt còn lại khá là èo uột).